banner

Các loại biểu mẫu dành cho SV khoa Hàng Hải

Mẫu đơn xin xem xét xem tại đây

Mẫu đơn xin xác nhận SV (dành cho SV hết khóa học đào tạo) xem tại đây

Mẫu đơn xin xác nhận SV (dành cho SV đi thực tập) xem tại đây

Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu đơn xin giấy giới thiệu xem tại đây

Mẫu đơn xin đăng ký bổ sung vào học xem tại đây

Mẫu đơn xin mở lớp học phần xem tại đây

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm quá trình xem tại đây

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học phần xem tại đây

Mẫu đơn bản tường trình xem tại đây

Mẫu đơn đề nghị nhận điểm I xem tại đây

Mẫu đơn đề nghị xóa điểm I xem tại đây

Mẫu đơn xét chuyển điểm Tiếng anh cơ bản xem tại đây

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi học phần xem tại đây

Mẫu đơn xin xác nhận chứng chỉ GDTC,GDQP xem tại đây

Mẫu đơn xác nhận hoàn thành thủ tục cấp bằng TN xem tại đây . Lưu ý : Sinh viên phải hoàn thành và nộp phiếu này về phòng Đào tạo trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng TN xem tại đây

Mẫu đơn xin thôi học xem tại đây

Mẫu đơn xin nghỉ học thời han xem tại đây

Mẫu đơn đề nghị nhập học lại xem tại đây

Mẫu đơn đề nghị hủy điểm (dành cho SV xin chuyển hệ đào tạo) xem tại đây

Mẫu đóng tiền giấy thi xem tại đây

Mẫu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu khảo sát doanh nghiệp đối với SV thực tập xem tại đây