banner

Các mẫu giấy tờ dành cho giảng viên khoa Hàng Hải

Mẫu lịch giảng dạy xem tại đây

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xem tại đây

Mẫu đăng ký báo nghỉ, dạy bù, học phòng thực hành xem tại đây