banner

Cơ hội việc làm

Công ty cần tuyển 2 giám định viên,

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp khoa hàng hải,

-  Tiếng Anh khá,

-  Chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Nội dung công việc:

-  Giám định mớn tàu,

-  Giám định dung tích hầm hàng,

-  Giám sát dỡ hàng,

-  Công việc văn phòng,

Thông tin công ty:

-  Tên: Công ty TNHH Giám Định Hàng Hóa Phương Nam,

-   Địa chỉ: Lầu 2, 10 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Ms. Tâm: 0838269964

Email: thanhtam@scicontrol.com.vn