banner

danh sách đề nghị xét học bổng HKI năm học 2016-2017

Sinh viên xem tại đây

Danh sách file đính kèm đã có sự phản hồi của SV, điều chỉnh và bổ sung. Khoa sẽ gửi danh sách này về phòng Công Tác Chính Trị Sinh viên kiểm tra và ra quyết định chính thức trong thời gian sớm nhất.