banner

Danh sách sinh viên báo cáo thực tập tốt nghiệp HKI năm học 2018-2019

Sinh viên xem danh sách tại đây

Ngày 13/11/2018 : bắt đầu vào lúc 8h tại phòng B.107 : nhóm 01,02,03

Ngày 14/11/2018 : bắt đầu vào lúc 8h tại phòng B.107 : nhóm 05,06 

                               bắt đầu vào lúc 7h30 tại phòng B.107 : nhóm 04 

Phòng ngồi chờ báo cáo thực tập : phòng B.108

Sinh viên đi báo cáo thực tập TN đề nghị tác phong nghiêm chỉnh và ăn mặc đúng quy định và có mặt tại phòng hội đồng trước 30 phút để chuẩn bị.