banner

Danh sách Sinh viên được công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017-2018

NGÀNH:    KHOA HỌC HÀNG HẢI        
CHUYÊN NGÀNH:   ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN        
Đại học chính quy                
Số TT Mã số  Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Lớp Xếp loại 
1 0951010029 Nguyễn Thế Hiển 20/11/1991 Đồng Nai Nam Kinh HH09A Trung bình
2 1051010012 Lê Đức Công 25/04/1992 Hà Tĩnh Nam Kinh HH10A Trung bình
3 1051010167 Bùi Thiện Quang 10/09/1991 Thanh Hoá Nam Kinh HH10D Trung bình
4 1151010110 Trần Vũ Hoàng 10/10/1993 Hà Tĩnh Nam Kinh HH11B Trung bình
5 1151010129 Thái Bá Phước 07/04/1992 Nghệ An Nam Kinh HH11B Trung bình
6 1151010146 Nguyễn Phước Thịnh 06/02/1993 Long An Nam Kinh HH11B Trung bình
7 1251010008 Phạm Đức 17/02/1994 Tuyên Quang Nam Kinh HH12A Trung bình
8 1251010025 Nguyễn Văn Linh 01/01/1993 Quảng Trị Nam Kinh HH12A Trung bình
9 1251010031 Nguyễn Xuân Minh 19/09/1993 Thanh Hoá Nam Kinh HH12A Trung bình
10 1251010013 Đinh Mộng Hùng 28/05/1994 Bình Định Nam Kinh HH12A Trung bình
11 1251010035 Đỗ Trọng Nghĩa 15/07/1994 Tây Ninh Nam Kinh HH12A Trung bình
12 1251010071 Văn Bá Khánh Trình 01/01/1994 Phú Yên Nam Kinh HH12A Trung bình
13 1251010072 Trần Văn Trọng 21/03/1993 Trà Vinh Nam Kinh HH12A Trung bình
14 1251010086 Nguyễn Vũ Quang Bình 30/04/1994 Đồng Tháp Nam Kinh HH12B Trung bình
15 1251010090 Huỳnh Kim Châu 15/11/1994 Bình Dương Nam Kinh HH12B Trung bình
16 1251010112 Đặng Đức Huy 27/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh HH12B Trung bình
17 1251010114 Nguyễn Thái Huy 09/05/1994 Đồng Tháp Nam Kinh HH12B Trung bình
18 1251010128 Nguyễn Thuận Luyến 20/04/1993 Đắk Lắk Nam Kinh HH12B Trung bình
19 1351010015 Lê Thành Đô 01/02/1995 Bến Tre Nam Kinh HH13A Trung bình
20 1351010028 Bùi Văn Hoàng 21/03/1994 Nam Định Nam Kinh HH13A Khá
21 1351010002 Hà Huy Anh 06/10/1995 Đăk Nông Nam Kinh HH13A Trung bình
22 1351010006 Đỗ Văn Ba 23/05/1994 Bắc Giang Nam Kinh HH13A Trung bình
23 1351010024 Nguyễn Công Hậu 01/01/1994 Bến Tre Nam Kinh HH13A Trung bình
24 1351010025 Nguyễn Văn Hiệp 05/05/1995 Hà Tĩnh Nam Kinh HH13A Trung bình
25 1351010034 Đinh Lương Huy 21/11/1995 Bình Thuận Nam Kinh HH13A Trung bình
26 1351010037 Nguyễn Tấn Kiều 24/07/1994 Tiền Giang Nam Kinh HH13A Trung bình
27 1351010038 Trương Đỗ Hoài Lăng 08/01/1995 Bình Thuận Nam Kinh HH13A Trung bình
28 1351010045 Võ Thị Thảo Ngân 21/10/1995 Bình Thuận Nữ Kinh HH13A Trung bình
29 1351010053 Trần Lê Quốc 19/02/1994 Ninh Thuận Nam Kinh HH13A Trung bình
30 1351010055 Nguyễn Quốc San 22/11/1995 Đồng Nai Nam Kinh HH13A Trung bình
31 1351010070 Châu Văn Thông 10/12/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh HH13A Trung bình
32 1351010075 Phạm Thương Tính 15/06/1995 Bạc Liêu Nam Kinh HH13A Trung bình
33 1351010085 Phạm Tùng 10/06/1993 Bình Thuận Nam Kinh HH13A Trung bình
34 1351010114 Trần Việt Hoàng 01/01/1993 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh HH13B Khá
35 1351010102 Trần Sách Giáp 20/07/1995 Thái Bình Nam Kinh HH13B Trung bình
36 1351010111 Lê Văn Hóa 06/07/1995 Đồng Tháp Nam Kinh HH13B Trung bình
37 1351010116 Huỳnh Quốc Hùng 08/08/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh HH13B Trung bình
38 1351010138 Nguyễn Đại Hùng Phi 17/01/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam Kinh HH13B Trung bình
Tổng cộng 38 SV Đại học chính quy đủ điều kiện gồm: (02 Khá, 36 Trung bình)        
                   
Liên thông Đại học chính quy              
                   
Số TT Mã số  Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Lớp Xếp loại 
1 14L1010002 Nguyễn Văn Minh 20/08/89 Hà Nội Nam Kinh HH14LT Khá
Tổng cộng 01 SV Liên thông Đại học chính quy đủ điều kiện gồm: (01 Khá)        
                   
NGÀNH:    ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN        
Cao đẳng chính quy                
                   
Số TT Mã số  Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Lớp Xếp loại 
1 1319650094 Nguyễn Quốc Toàn 19/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh HH13C Trung bình
2 1419650060 Phạm Phương Nam 15/10/1996 Đồng Nai Nam Kinh HH14C Trung bình
3 1419650073 Hồ Công Phương 31/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh HH14C Trung bình
4 1419650114 Mai Phan Anh 12/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh HH14C Trung bình
Tổng cộng 04 SV Cao đẳng chính quy đủ điều kiện gồm: (04 Trung bình)