banner

Kế hoạch thực tập thủy thủ-thử sóng của HKI năm học 2017-2018

Sinh viên xem tại đây

Danh sách sinh viên đi thực tập xem tại đây 

Đề cương thực tập thủy thủ- thử sóng xem tại đây