banner

Kế hoạch thực tập thủy thủ thử sóng của HKI và HKII năm học 2018-2019 (hệ chất lượng cao)

Sinh viên xem tại đây

Danh sách sinh viên đi thực tập xem tại đây

Đề cương thực tập thủy thủ- thử sóng xem tại đây