banner

Kết quả điểm rèn luyện HKII năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Kết quả điểm rèn luyện HKII năm học 2016-2017, sinh viên xem tại đây và kết quả này sẽ không thay đổi và sẽ ra quyết định trong thời gian sớm nhất.