banner

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017, sinh viên xem tại đây.

Sinh viên có thể nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào đầu tháng 11 tại phòng Đào Tạo. Mọi thủ tục cấp và nhận bằng sinh viên đọc hướng dẫn tại phòng đào tạo, các biểu mẫu chứng nhận xem trong phần văn bản,biểu mẫu của trang web khoa.