banner

Lịch thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019 dành cho hệ đại trà và chất lượng cao(có thay đổi)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

             ĐƠN VỊ : KHOA HÀNG HẢI

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 LỊCH THI TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1 NĂM 2018-2019

                                 Ngày 10/12/2018 : thi môn Hàng Hải Tổng Hợp : 7h30-11h30 : B.004,B.005

                                 Ngày 24/12/2018 : thi môn Hàng Hải Nghiệp Vụ : 7h30-11h30 : B.004,B.005

 

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

                                    Ngày 1712/2018 : Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 7h30-11h30 : B.004,B.005

                                           

Ghi chú: đề nghị SV có mặt trước 7h để chuẩn bị.

                                                                                           

                                                                                                                    Ngày 04 tháng  12  năm 2018

                                                                                                                      TRƯỞNG KHOA HÀNG HẢI

                                                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                                                       PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng