banner

Giới thiệu chương trình thạc sỹ chuyên ngành Quản lý hàng hải

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng trọng điểm kinh tế phía Nam là một vùng kinh tế năng động nhất cả nước, các hoạt động dịch vụ hàng hải, cảng biển, logistics,... phát triển mạnh mẽ và yêu cầu lực lượng cán bộ nhân viên quản lý có trình độ cao ngày càng nhiều.

Chương trình học trang bị những kiến thức sau đại học, nâng cao kỹ năng thực hành và đào tạo những chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý hàng hải; Đồng thời xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có trình độ cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước.

Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý hàng hải để đáp ứng cho các nhu cầu xã hội hiện nay trong các lĩnh vực: Quản lý hàng hải cho các công ty vận tải biển, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý và khai thác cảng biển, quản lý các giàn khoan, quản lý các tàu chứa, môi giới và đại lý hàng hải, bảo hiểm và môi giới bảo hiểm hàng hải, luật hàng hải, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành quản lý hàng hải.

Đào tạo và huấn luyện kỹ năng tự nghiên cứu cho học viên để tăng cường khả năng hoạt động sáng tạo và nghiên cứu chuyên sâu hơn sau này.

Đảm bảo khả năng hội nhập quốc tế cho học viên sau khóa học.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ mục tiêu của quy chế đào tạo cao học, sau khi tốt nghiệp học viên sẽ nắm được các kiến thức sau:

Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao về: quản lý các lĩnh vực hàng hải – an toàn, an ninh, pháp luật, thương vụ, ...

Nâng cao kỹ năng thực hành về: nghiên cứu, tính toán các vấn đề liên quan đến các dịch vụ và quản lý hàng hải, …

Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH: học viên đủ trình độ để có thể tham khảo các tài liệu nước ngoài, đủ khả năng tham gia các đề tài NCKH các cấp, có khả năng viết được các báo cáo khoa học hợp với chuẩn quốc tế, đáp ứng được phần nào nhu cầu KT – XH cũng như xu thế hội nhập.

2. Yêu cầu tuyển sinh

Mã ngành đào tạo: 60840106-2

Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy

Thời gian đào tạo: 2 năm

Các môn thi tuyển: Toán hàng hải, Nghiệp vụ dẫn tàu an toàn, Anh văn.

Người dự thi có văn bằng tốt nghiệp kỹ sư hoặc cử nhân một trong các ngành sau: Điều khiển tàu biển, Khai thác vận hành tàu biển, tàu sông; Đối với ngành Kinh tế vận tải biển và các ngành liên quan đến hàng hải phải học bổ sung chuyển đổi môn học còn thiếu.

Người có bằng tốt nghiệp đại học có bằng loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Quy trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa học: 60 Tín chỉ

Một tín chỉ được quy định bằng:

- 17 tiết học lý thuyết;

- 30÷45 giờ tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận;

- 45÷90 giờ thực tập tại cơ sở;

- 45÷60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp.

Điều kiện tốt nghiệp: Theo điều 29 của “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Vị trí công tác có thể đảm đương sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể đảm nhận được các công việc:

- Giảng dạy ở trường đại học có đào tạo ngành quản lý hàng hải, điều khiển tàu biển, bảo đảm an toàn hàng hải, kinh tế vận tải biển, bảo hiểm hàng hải, luật hàng hải; các trường cao đẳng và dạy nghề về hàng hải và thủy sản;

- Các cơ sở nghiên cứu an toàn hàng hải, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, ...

- Các doanh nghiệp hoạt động vận tải biển, bảo hiểm hàng hải, khai thác cảng, môi giới hàng hải, ...

- Chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến hàng hải …