banner

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN (07/2018)

 

Ngày 26/7/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ sinh viên năm 2018 của các sinh viên trong nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu nhà trường đã tiến hành nghiệm thu ba đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhóm nghiên cứu sinh viên khoa Hàng Hải gồm: Vương Nguyên Hoàng, Nguyễn Phúc Dự và Phạm Minh Nhật, đã báo cáo đề tài: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng phần mềm tra cứu Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải, các Công ước quốc tế dành cho sinh viên Hàng hải. Hướng dẫn đề tài: ThS. Phạm Ngọc Hà

Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

Bài báo cáo của nhóm sinh viên Hàng Hải đã nhận được đánh giá cao từ Hội đồng nghiệm thu, đạt loại tốt với số điểm trung bình 89,6 điểm. Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ hội đồng để có thể phát triển Đề tài hoàn thiện hơn. Hội đồng nghiệm thu cũng thống nhất lựa chọn gửi Đề tài tham gia giải Sinh viên Nghiên cứu Khoa học trẻ EURÉKA năm 2018.

Nhóm nghiên cứu và Hội đồng nghiệm thu