banner

Sinh viên Khoa Hàng hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tham quan thực tế "Tìm hiểu công tác quản lý tại cảng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"

Sinh viên Khoa Hàng hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tham quan thực tế "Tìm hiểu công tác quản lý tại cảng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"

 

Với mục đích tăng cường tính thực tế trong chương trình đào tạo chuyên ngành “Quản lý hàng hải”, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu thực tế công tác quản lý nhà nước về hàng hải và tăng cường kĩ năng mềm cho sinh viên, Ban Chủ nhiệm khoa Hàng hải đã phối hợp với Ban Giám đốc Tân Cảng, cùng Ban Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu tổ chức cho sinh viên lớp QH16 chuyến đi thực tế "Tìm hiểu công tác quản lý tại cảng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu".

Đến với Cảng TCCT (khu vực Cái Mép – huyện Tân Thành), các bạn sinh viên đã được nghe Lãnh đạo Cảng TCCT giới thiệu sơ bộ về công tác quản lý, khai thác cảng, hướng dẫn Đoàn tham quan thực tế và giới thiệu về cảng (cầu cảng, vùng đất cảng TCCT). Tại Cảng vụ Hàng hải (Vũng Tàu), Trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ đã giới thiệu sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hàng hải. 

Những giờ thực tế giúp sinh viên trường khám phá bến bờ tri thức 

 

Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển kinh tế biển của đất nước nói chung và ngành hàng hải nói riêng, Khoa Hàng hải không ngừng đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, huấn luyện theo hướng hội nhập quốc tế. Những lúc tham quan thực tế và những giờ thực tập đã để lại ấn tượng cho sinh viên, giúp sinh viên cọ xát với thực tế, khám phá bến bờ tri thức. Trong tương lai, ngành điều khiển tàu biển vẫn là một ngành đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho vận tải biển Việt Nam và thế giới.