banner

Thông báo ôn tập thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

                        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ : KHOA HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1 NĂM 2018-2019

 

STT

MÔN THI

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

PHÒNG HỌC

GVGD

GHI CHÚ

  1.  

Hàng Hải Kỹ Thuật

01/12/2018

8h-11h

B.001

Nguyễn Mạnh Hùng A

 

        2.

Hàng Hải Học

01/12/2018

13h30-15h00

B.001

Nguyễn Lê Huy

2 tiết

       3.

Hàng Hải Học

01/12/2018

15h00-16h30

B.001

Phạm Việt Anh

2 tiết

       4.

Thuyền Nghệ

15/12/2018

8h-11h

B.001

Đặng Thanh Nam

 

       5.

Pháp Luật

13/12/2018

13h30-16h30

B.001

Phạm Ngọc Hà

 

 

 

                 Ngày 26 tháng  11  năm 2018

                TRƯỞNG KHOA HÀNG HẢI

                  (đã ký)

 

              PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng