banner

Thông báo ôn tập thi tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

              ĐƠN VỊ : VIỆN HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

ĐỢT 3 NĂM 2018-2019

 

STT

MÔN THI

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

PHÒNG HỌC

GVGD

GHI CHÚ

  1.  

Hàng hải tổng hợp

01/06/2019

8h-11h

B.001

Nguyễn Văn Cang

 

      2

Hàng hải tổng hợp

01/06/2019

13h30-16h30

B.001

Phạm Việt Anh

 

      3

Hàng hải nghiệp vụ

15/06/2019

8h-11h

B.001

Đặng Thanh Nam

 

      4

Hàng hải nghiệp vụ

15/06/2019

13h30-16h30

B.001

Phạm Ngọc Hà

 

 

 

                 Ngày 31 tháng  05  năm 2019

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

                        (đã ký)

 

                            ThS. Phạm Ngọc Hà