banner

Thông báo về việc xét tốt nghiệp của đợt 4 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO 

Khoa Hàng Hải thông báo lịch xét tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017 như sau :

1. Điều kiện xét tốt nghiệp : 

- Không nợ bất kỳ môn nào, điểm trung bình tích lũy trên 2.0

- Nộp photo công chứng bằng Anh văn, vi tính B.

- Nộp photo công chứng bằng GDTC, GDQP.

- Bảng điểm kết quả học tập (theo mẫu của phòng đào tạo).

- Đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu 4/KHH

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp : từ 8h-11h ngày 03/10/2017 tại Văn phòng khoa

Lưu ý : sinh viên nộp đúng thời hạn theo quy định đã thông báo.