banner

Thực tập

Sinh viên xem danh sách tại đây

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 : nhóm 01,02,03,04,05 : phòng F.201

Ngày 13 tháng 11 năm 2015 : nhóm 06,07,08,09 : phòng F.201

Đề nghị sinh viên tập trung có mặt vào lúc 7h30 tại phòng hội đồng, cử 5 sinh viên tập trung tại VPK để thư ký hướng dẫn.

Sinh viên chưa bổ sung phiếu khảo sát của DN và đề nghị nộp bổ sung trước ngày 12/11/2015 như sau:

1. Nguyễn Đức Anh : HH11A

2. Nguyễn Quốc Huy : HH11A

3. Nguyễn Văn Bản : HH11A

 

Sinh viên không đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp trên hệ thống của Phòng Đào Tạo như sau : Quyên HH11B, Long HH11B, Việt HH11B đề nghị bổ sung đăng ký gấp.