banner

Thực tập

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ : KHOA HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP THỦY THỦ-THỬ SÓNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

NGÀY THỰC HIỆN

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

NHÓM PHÂN THỰC TẬP

NƠI THỰC TẬP

  1.  

26,27/12/2016

33

Nhóm 01

Tàu UT

      2.

28,29/12/2016

33

Nhóm 02

Tàu UT

     3.

02,03/01/2017

33

Nhóm 03

Tàu UT

     4.

04,05/01/2017

33

Nhóm 04

Tàu UT

     5.

06,07/01/2017

33

Nhóm 05

Tàu UT

STT

NGÀY BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

NHÓM PHÂN THỰC TẬP

NƠI BÁO CÁO

   1.

09/01/2017

33

Nhóm 01

Tàu UT

     2.

10/01/2017

33

Nhóm 02

Tàu UT

     3.

11/01/2017

33

Nhóm 03

Tàu UT

     4.

12/01/2017

33

Nhóm 04

Tàu UT

     5.

13/01/2017

33

Nhóm 05

Tàu UT

 

Ghi chú:

  • Danh sách sinh viên đi thực tập theo file đính kèm xem tại đây
  • Sinh viên phải có các chứng chỉ huấn luyện cơ bản thì mới xuống tàu thực tập được. Sinh viên nào chưa có đề nghị đăng ký học ở Trung Tâm Huấn Luyện Thuyền Viên của trường.
  • Sinh viên đi thực tập TT-TS phải mang theo đề cương thực tập TT-TS để ghi số liệu và các thông tin liên quan, sinh viên đi thực tập sẽ tự túc lo ăn uống trên tàu và chi phí đi lại xuống tàu và xuồng ra tàu.
  • Thầy Hồng Tấn Giàu sẽ hướng dẫn trước khi đi thực tập như sau :

Ngày 19/12/2016: 08h00-8h45 : nhóm 01,02,03: phòng B.001

           Ngày 19/12/2016: 09h00-9h45 : nhóm 04,05: phòng B.001

  • Khoa đề nghị cử nhóm trưởng  nhận danh sách tại VPK trước ngày đi thực tập gồm như sau :

                         + nhóm 01 : Lê Văn Hoàng lớp HH14A

             + nhóm 02: Vũ Bá Trình  lớp HH14A

             + nhóm 03: Bùi Thành Công HH14B

 + nhóm 04: Lê Anh Tuấn lớp HH14B

 + nhóm 05: Trần Minh Vững HH15C

Ngày  06   tháng 12   năm 2016

 Trưởng khoa Hàng Hải

                                                                                                                 (đã ký)

                       PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng